BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ PASCAL

1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Pascal

Pascal là một ngôn ngữ lập trình cấp cao do giáo sư Niklaus Writh – Trường Đại Học Kỹ Thuật Zurich – Thụy Sĩ đề xuất năm 1970 và đặt tên là Pascal để tưởng nhớ nhà toán học, triết học nổi tiếng người Pháp: Blaise Pascal.

Đặc điểm của Pascal:

Ngữ pháp và ngữ nghĩa đơn giản, có tính logic.

Cấu trúc của chương trình rõ ràng, dễ hiểu.

Dễ sửa chữa, cải tiến.

Một số trình dịch của Pascal:

FreePascal; TURBO PASCAL; QUICK PASCAL; UCSD PASCAL; ANSI PASCAL

TURBO PASCAL tỏ ra có nhiều ưu điểm vượt trội nên nó đã trở thành một ngôn ngữ quen thuộc và phổ biến với người lập trình. Tải về FreePascal tại đây.

2. Chương trình Pascal đầu tiên (Hello World)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
program Hello; {khai báo tên chương trình}
uses crt; {sử dụng thư viện crt  để sử dụng cho hàm clrscr}
{khai báo hằng, biến, kiểu dữ liệu nếu có}
{khai báo chương trình con nếu có}
begin
clrscr; {xóa màn hình}
writeln ('Hello, world.');
readln
end.

3. Cấu trúc của một chương trình Pascal

a. Phần khai báo (có thể có hoặc không)

Phần khai báo có thể có các mục sau

Tên chương trình PROGRAM
Khai báo sử dụng unit USES
Khai báo nhãn LABEL
Khai báo hằng CONST
Khai báo kiểu TYPE
Khai báo biến VAR
Khai báo chương trình con PROCEDURE/FUNCTION

b. Phần thân chương trình

Bắt đầu bằng từ khoá begin và kết thúc bằng từ khoá end. (end và dấu chấm). Giữa begin và end. là các câu lệnh.

1
2
3
begin
các câu lệnh;
end.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *