Từ 01/7/2020, giáo viên tiểu học, trung học phải có bằng cử nhân sư phạm trở lên

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Luật Giáo dục 2020, được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019.

TOÀN VĂN LUẬT GIÁO DỤC 2020

Cụ thể, về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, Điều 72 Luật Giáo dục 2020 quy định như sau:

– Đối với giáo viên mầm non: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. (Quy định hiện hành chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm).

– Đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: Phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. (Quy định hiện hành chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên tiểu học; bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở).

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cứ nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học: Phải có bằng thạc sĩ. (Quy định hiện hành chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học).

– Đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ: Phải có bằng tiến sĩ. (Quy định hiện hành yêu cầu chỉ cần có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và chỉ yêu cầu bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ).

Luật cũng quy định rõ, đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Sẽ thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Như vậy có thể thấy, Luật Giáo dục 2020 đã nâng mức trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo các cấp so với Luật Giáo dục 2005.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *